Tworzony projekt rozporządzenia w sprawie znakowania miodu/mieszanek miodowych

Pan Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 11 września 2023 r. przekazał Zarządowi Polskiego Związku Pszczelarskiego informację, że  na wniosek Zarządu PZP Ministerstwo przygotowuje zmiany do rozporządzenia w sprawie  znakowania miodu. W ramach zmian konieczne będzie na etykiecie oznaczenie miodu krajem pochodzenia – dotyczy to mieszanek miodowych – od największego do najmniejszego udziału.

Powyższe stanowisko przekazano także do Parlamentu Europejskiego.