Zaprenumeruj już dziś miesięcznik Pszczelarz Polski na 2024 rok

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty miesięcznika Pszczelarz Polski  na 2024 rok.

Prenumeratę prowadzi biuro Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Kwota prenumeraty w biurze PZP wynosi:
roczna z wysyłką 180 zł,
półroczna z wysyłką  90 zł,
kwartalna z wysyłką 45 zł,
cena jednego egzemplarza z wysyłką wynosi 15,00 zł
Prenumerata następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto  z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany miesięcznik oraz zakres prenumeraty.

Prenumerata przyjmowana jest także w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i w miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. Prenumeratę można opłacić również w placówkach „RUCH”, „Garmond” oraz „Kolporter”.