MEAD MADNESS CUP, HONEY MADNESS CUP oraz konferencja

Jeszcze tylko do 31.01.2024 r. można zgłaszać miody pitne do VI edycji Międzynarodowego Konkursu MEAD MADNESS CUP, swój udział w V Międzynarodowej Konferencji Miodosytników oraz miody odmianowe do I edycji Konkursu Miodów Pszczelich HONEY MADNESS CUP.

Całość imprezy pod patronatem PZP i miesięcznika Pszczelarz Polski odbędzie się w dniach 22-24.02.2024 w Warszawie.

Konferencja co roku przyciąga miodosytników z różnych stron świata i pozwala na integrację międzynarodowej społeczności pszczelarzy.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularze itp. można znaleźć na stronie https://meadmadnesscup.com/