Sytuacja na rynku miodu – pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zarząd PZP w załączeniu przedstawia pismo, które 31 stycznia 2024 r. przekazane zostało do Pana Michała Kołodziejczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pismo trafiło również do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego.

Prosimy o poinformowanie o nim innych pszczelarzy.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego od grudnia czeka na wyznaczenie terminu spotkania zarówno z ministrem Siekierskim, jak i z ministrem Kołodziejczakiem w celu omówienia najważniejszych problemów pszczelarskich, w tym tematu rynku miodu i pomocy dla pszczelarzy.

Przygotowując się do tego spotkania Zarząd PZP prosi o nadsyłanie uwag i postulatów na temat sytuacji na rynku miodu. Zarząd PZP wie z jakimi problemami muszą mierzyć się pszczelarze, ma kilka pomysłów na ich rozwiązanie, ale czeka na możliwość rozmowy z ministrami, ponieważ to Ministerstwo może wprowadzić je w życie.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

PISMO