Formularze dotyczące monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego do wniosków w ARiMR

Na prośbę ARiMR prosimy wszystkich (organizacje i pszczelarzy indywidualnie), którzy składali do 18 stycznia 2024 wnioski o przyznanie pomocy pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim (I.6.1-I.6.7) na rok pszczelarski 2024 o sprawdzenie, czy dołączone zostały wypełnione formularze dotyczące danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego:

  • Załącznik Nr 11 – Formularz zawierający dane na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego (składają indywidualni pszczelarze),
  • Załącznik Nr 12 – Formularz zawierający dane na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego (składają organizacje pszczelarskie).

Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024

a załączniki, o których mowa, dostępne są na samym dole załączonej strony.

Agencja jest w trakcie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim. Dotychczasowa weryfikacja spraw pozwoliła na ustalenie, iż do wielu wniosków nie zostały złożone wymagane formularze, a ich brak stanowi brak formalny wniosku. Czas pozyskania formularza i uzupełnienia zdecydowanie wydłuża termin rozpatrzenia wniosków, podziału środków finansowych i w efekcie – sporządzania i udostępniania umów o przyznaniu pomocy.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne złożenie do ARiMR odpowiednich dokumentów.