Wielki Konkurs Fotograficzny – „Rok w pasiece”

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym! Każdego miesiąca nowy temat, aby uchwycić życie pszczół i piękno pasiek. Zdjęcia można przesyłać na adres email redakcji miesięcznika Pszczelarsz Polski: redakcja.pszczelarz@zwiazek-pszczelarski.pl w terminie do 20-tego dnia miesiąca, którego dotyczy dany temat.

Miesięczne tematy konkursowe:

– Czerwiec: HARMONIA W PASIECE

– Lipiec: LETNIE ZBIORY

– Sierpień: PSZCZOŁY I DZIKA NATURA

– Wrzesień: PRZYGOTOWANIA DO JESIENI

– Październik: KOLORY JESIENI W PASIECE

– Listopad: ZIMOWY ODPOCZYNEK

– Grudzień: ŚWIĄTECZNA PASIEKA

🔗 Szczegóły konkursu znajdziesz tutaj: 📸🐝https://pzp.biz.pl/2024/01/08/wielki-konkurs-fotograficzny/