Statut Polskiego Związku Pszczelarskiego

W załączeniu publikujemy aktualnie obowiązujący Statut Polskiego Związku Pszczelarskiego uchwalony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZP w dniu 21 listopada 2019 r. Jednolity tekst Statutu złożony został do akt postanowieniem Sądu z dnia 20.01.2020 roku.

STATUT PZP