W dniu 16.01.2018 KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi.

KOWR na swojej stronie poinformował:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów z działania „Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej” (Szkolenia, Konferencje)
w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2017/2018.

W dniu 16.01.2018 KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi. Łącznie złożono 52 projekty na kwotę 765,3 tys. złotych.

Wparcie rynku produktów pszczelich – strona internetowa KOWR