EFSA zbiera opinie na temat cukrów dietetycznych

EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) zbiera opinie na temat podejścia, jakie planuje podjąć w związku ze zbliżającą się oceną cukrów dietetycznych. Celem oceny jest ustalenie wartości granicznej dla spożycia „wolnych” cukrów, które nie są związane z niekorzystnymi skutkami dla zdrowia. Związane jest to między innymi z tym, że dla niektórych urzędników nie ma różnicy między rafinowanym cukrem a cukrem w miodzie.

Zespół EFSA ds. Dietetycznych, żywienia i alergii (NDA) opracował protokół określający metody:

• gromadzenie danych;

• ocena odpowiednich dowodów; i

• analizowanie i integrowanie dowodów w celu wyciągnięcia wniosków, które będą stanowić podstawę opinii naukowej.

Termin nadsyłania komentarzy: 4 marca 2018 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180109