Komisja Europejska zaczyna konsultacje publiczne na temat owadów zapylających

Komisja Europejska zaczyna konsultacje publiczne na temat owadów zapylających

Formularz w języku angielskim dostępny jest po kliknięciu poniższego linka. W przypadku konieczności zmiany języka, należy po otwarciu strony, w prawej kolumnie zmienić język (“Languages”) z “EN-English” na “PL-Polski”

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/public_consultation_on_an_EU_initiative_for_pollinators

język polski

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/99dabe82-0d08-4141-ba33-7d7bc100fbb7?draftid=2bc26837-f80f-439c-a4fd-744d601ea5f4&surveylanguage=PL