Odpowiedź Ministra Rolnictwa na postulaty i wnioski przedstawicieli organizacji pszczelarskich.

W dniu 13 listopada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami organizacji pszczelarskich.  Podczas spotkania poruszono wiele zagadnień związanych z polskim pszczelarstwem. Pan Minister Krzysztof Jurgiel przygotował odpowiedź do złożonych wniosków, którą przesłał do organizacji pszczelarskich. Dokument do pobrania poniżej.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela