Spotkanie organizacji pszczelarskich Grupy Wyszehradzkiej 19 – 20 stycznia 2018 roku

Delegaci Polskiego Związku Pszczelarskiego (Zbigniew Kołtowski i Krzysztof Górny) wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli organizacji pszczelarskich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Dwudniowe spotkanie odbyło się 19 i 20 stycznia 2018 roku. Pierwszego dnia spotkanie odbyło się w Budapeszcie, gdzie wszystkie delegacje uczestniczyły w roboczym spotkaniu grupy V4. Tematem spotkania i dyskusji było:

– krótka prezentacja uczestników delegacji z każdego kraju,

– wstępne założenia i cele postawione przed grupą V4

– omówienie aktualnej sytuacji w sektorze pszczelarskim każdego z krajów uczestniczących w spotkaniu,

– prezentacja narodowych programów wspierających pszczelarstwo

– zaprezentowanie skutecznych środków wsparcia pszczelarstwa w poszczególnych krajach, które mogą być przydatne dla innych członków grupy V4,

– główne problemy, które chcemy wspólnie przedstawić do Komisji Europejskiej w Brukseli,

– wyznaczenie konkretnych, wspólnych działań, od których powinniśmy zacząć współpracę,

– zaplanowanie formy dalszej współpracy grupy V4 (liczba spotkań, finansowanie, przewodniczenie itp.).

Następnego dnia wszyscy udali do miejscowości Kaposvar, gdzie na miejscowym Uniwersytecie odbywało się święto pszczelarzy połączone z sesją wykładową i bardzo dużą wystawą. Na sesji wykładowej przedstawiciel każdego kraju z grupy V4 prezentował krótki wykład na temat sytuacji branży pszczelarskiej w jego kraju, a następnie podpisano deklarację o współpracy między naszymi krajami w zgłaszaniu, redagowaniu i legislacji wszelkich spraw pszczelarskich na forum Komisji Europejskiej. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę sprzętu pszczelarskiego i produktów pszczelich.

W opinii wszystkich uczestników spotkania Grupy V4 było ono bardzo owocne i potrzebne, a dalsza współpraca niesie ze sobą szansę na silniejszą reprezentację naszych interpelacji na forum Komisji Europejskiej dla poprawy sytuacji pszczelarstwa w krajach zrzeszonych w V4.

Zbigniew Kołtowski i Krzysztof Górny

Relacja w Węgierskiej TV od 40 minuty 30 sekundy

Aktualizacja: 26.02.2018