Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2018-2022

W związku z otrzymanym przez Polski Związek Pszczelarski projektem obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022,

zwracam się z prośbą o przesyłanie na nasz adres e-mail uwag najpóźniej do dnia 9 lutego br.

Pozdrawiam

Waldemar Kudła

Projekt obwieszczenia KPD

KPD załącznik 22 stycznia