Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego wzywa do ochrony pszczół

W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie, w którym to Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przyjeła sprawozdanie posła Norberta Erdősa (EPL, Węgry) wzywające do intensyfikacji działań na rzecz ochrony i wsparcie sektora pszczelarskiego.

Najważniejsze tematy rozmów dotyczyły m.in. zwiększenia funduszy na krajowe programy pszczelarskie, zdrowotność pszczół, szkodliwości pestycydów, rozwój badań hodowalnych oraz ochrony odmian o szczególnych wartościach genetycznych.

Komisja PE: Musimy bardziej chronić populację pszczół w UE

Wideo: Posłowie wzywają do ochrony populacji pszczół i walki z fałszywym miodem