KOWR informuje

Zgodnie z informacją KOWR zakończona została weryfikacja Projektów
w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018.

Jednocześnie KOWR zaprasza do składania projektów na sezon 2018/2019 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r., lecz nie wcześniej niż przed dniem 19 marca 2018 r.

Więcej na stronie KOWR