Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PZP w Warszawie 09.03.2018

W  dniu   09-03-2018  r.   w  siedzibie  PZP  w  Warszawie  odbyło  się kolejne piąte posiedzenie Komisji rewizyjnej od Zjazdu w Połczynie a pierwsze w  2018  r. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd Sprawozdaniem Finansowym za 2017 oraz podjęcie zgodnie z zapisami Statutu uchwały o zaopiniowaniu przedstawionych sprawozdań. Podjęcie uchwały o przyjęciu preliminarza kosztów na 2018 rok. Z strony Zarządu PZP Sprawozdanie Finansowe, Bilans i  informacje dodatkową przedstawiali   –  skarbnik   PZP  Krzysztof  Górny   oraz   księgowa  PZP . Poza  sprawami   finansowymi   Komisja  Rewizyjna   dokonała   oceny   stanu  przygotowań  do   planowanego  Zjazdu  Statutowego, zaawansowania   prac  Komisji  Statutowej   przygotowującej   propozycje   zmian   w  Statucie  oraz   podjęła  uchwały  w  sprawach   dotyczących   sprawozdań   sporządzonych   przez   członków  Komisji  Rewizyjnej  m.in  w  sprawie   oceny   kosztów   ponoszonych  przy  zamawianiu   odznaczeń  wręczanych   członkom  zrzeszonym   w    .PZP .