KOWR – termin składania projektów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019.

ARIMR – ogłoszenie o możliwości składania o projektów

Pismo KOWR w sprawie terminu składania projektów

Zarząd PZP  wysłał pismo (wniosek) od organizacji pszczelarskich WZP/RZP,  do ARiMR  z prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków na termin 30.05.2018r.

Pismo do ARIMR w sprawie przesunięcia terminu składania projektów