Konsultacje prawne

W związku z procesem legislacyjnym dwóch aktów prawnych związanych z działalnością pszczelarską prosimy o zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309802

Prosimy o przesyłanie propozycji w stosunku do w/w projektu na adres e-mail bartlomiej.piotrowski@zwiazek-pszczelarski.pl do dnia 10 kwietnia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309752

Prosimy o przesyłanie propozycji w stosunku do w/w projektu na adres e-mail bartlomiej.piotrowski@zwiazek-pszczelarski.pl do dnia 20 kwietnia.