Pismo w sprawie komisji do działań w sprawie zatruć

Inicjatywa środowiska pszczelarskiego skierowanej do władz samorządowych i instytucji mających swój udział w tego typu przypadkach.

Pismo w sprawie wsparcia działań na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.