Projekty do 30 maja 2018 r.

W związku z pismem złożonym odnośnie wydłużenia terminu skladania projektów w ramach KPWP informujemy, że zostało podpisane Zarządzenie Nr 33/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12.04.2018 r.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r

Oficjalna informacja dostępa jest również na stronie ARIMR

http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/zaproszenie-do-skladania-projektow-w-ramach-mechanizmu-wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-w-sezonie-20182019.html

Pismo z ARIMR