MRiRW odpowiedziało na list w sprawie zatruć pszczół

W związku inicjatywą środowiska pszczelarskiego z woj. lubelskiego na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Polskiemu Związkowi Pszczelarskiemu   odpowiedź w tej sprawie.