Zaproszenie do badania strat rodzin pszczelich poniesionych w trakcie zimowli 2017/2018

Drodzy Pszczelarze,

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich chętnych do udziału w ankiecie COLOSS  (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich).

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od kilku lat prowadzi badania strat rodzin pszczelich. Również w tym roku, w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich), prowadzi badanie strat po zimowli 2017/18.

Najbardziej przyjaznym sposobem udziału w badaniu będzie wypełnienie internetowej ankiety dostępnej na stronie:

http://www.bee-survey.com/index.php/218278?newtest=Y&lang=pl

Dla tych z Państwa, którzy nie mogą wypełnić ankiety internetowej lub wolą ją wypełniać w wersji papierowej publikujemy ankietę do druku:

w formacie pdf

w formacie doc

Po wydrukowaniu należy ją wypełnić i przesłać pocztą.

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW

SGGW, Wydz. Med. Wet., KPiDW

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Można też wypełnić ankietę Wordzie i odesłać, jako załącznik na adres  grazyna_topolska@sggw.pl  .

Pełniejsze informacje o badaniu zamieszczamy w załączonym pliku pdf „Zaproszenie…”, gdzie znajdą Państwo także podstawowe wyniki zeszłorocznej ankiety.

Wśród uczestników badania SGGW rozlosuje 15 egzemplarzy będącego w druku “Atlasu chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich pszczelarzy”.

W imieniu Pani dr hab. Grażyny Topolskiej, prof. nadzw. SGGW serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.