Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 9 lipca 2018 roku (poniedziałek) przedstawiciele Zarządu w osobach: Prezydent Waldemar Kudła, Wiceprezydenci Radosław Janik i Zbigniew Kołtowski spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego w imieniu wszystkich pszczelarzy zasygnalizował naszym zdaniem najważniejsze i najbardziej kluczowe problemy, związane z różnymi dziedzinami branży pszczelarskiej, które w najbliższej przyszłości należałoby rozwiązać. Według naszej opinii do najpilniejszych problemów można zaliczyć:

  1. Forma wsparcia branży pszczelarskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i realizowanych programów: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa, a także wsparcie systemowe w formie dopłaty do każdej rodziny pszczelej za zapylanie oraz w przypadku sytuacji klęskowych i innych nienaturalnych strat w pogłowiu pszczół (na dzień dzisiejszy i po roku 2020).
  2. Ubożejąca baza pożytkowa pszczół, zarówno na gruntach rolnych (dywersyfikacja upraw, obszary na cele ekosystemowe), jak również na obszarach pozarolniczych (natura 2000, terminy koszenia łąk i pastwisk, bioróżnorodność) oraz w pasach drogowych (ubytek miododajnego drzewostanu i jego odbudowa w ramach przebudowy dróg).
  3. Zdrowotność pszczół i przeciwdziałanie ich zatruciom – w kontekście dostępności w Polsce leków weterynaryjnych dostępnych w Unii Europejskiej, ale także bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin na polach. Ze służbami weterynaryjnymi wiąże się też zagadnienie sprawnej, wiarygodnej i rzetelnej ewidencji rodzin pszczelich w kraju przez powiatowych lekarzy weterynarii.
  4. Ochrona polskiego rynku miodu – w kontekście przeciwdziałania nadmiernemu importowi, jak również utrzymywania jakości i nazw własnych wszelkich produktów pszczelich.
  5. Pomoc Ministerstwa w promocji polskiego miodu i produktów pszczelich – na rynku krajowym i  światowych.

 

Obecni na spotkaniu wyrazili głęboką nadzieję na owocną współpracę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami branży pszczelarskiej w rozwiązywaniu powyższych problemów środowiska pszczelarskiego dla dobra wszystkich działów rolnictwa, ale przede wszystkim dla zachowania równowagi w środowisku i zdrowia konsumentów.

Ponadto przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego złożyli Panu Ministrowi życzenia wielu sukcesów na zajmowanym stanowisku, szczególnie w zakresie podejmowania decyzji dobrych dla pszczelarstwa, a ze swej strony wyrazili gotowość do szerokiej współpracy w rozwiązywaniu problemów pszczelarskich. Zadeklarowali również chęć aktywnego uczestnictwa z głosem doradczym w kreowaniu rozwiązań jak najlepiej służących owadom zapylającym i branży pszczelarskiej.

Na zakończenie Pan Minister został zaproszony na nadchodzące, ważne ogólnopolskie uroczystości pszczelarskie:

  • Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, które odbędą się 28–30 września 2018 r. w Przemkowie (województwo dolnośląskie), które Pan Minister objął patronatem honorowym;
  • Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy do Częstochowy w dniu 7 grudnia 2018 r.