Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – rejestracja pasiek

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o opracowanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych przez wprowadzenie obowiązku rejestracji wszystkich podmiotów prowadzących pasieki wraz z nadaniem weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Dotychczas obowiązek rejestracji pasieki wynika jedynie z Ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych i związany jest w wprowadzaniem na rynek produktów pszczelich. Posiadanie pasieki jako „utrzymywanie zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt” jest działalnością nadzorowaną. Jednak obecne przepisy nie wprowadzają obowiązku rejestracji dla wszystkich pasiek bez wyjątku. W ostatnim czasie pojawia się wiele małych pasiek, które nigdzie nie są rejestrowane, jak również barcie w lasach, które również nie są objęte obowiązkiem rejestracji weterynaryjnej. Stwarza to realne zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób pszczół przez rodziny, nad którymi ani lekarze weterynarii ani pszczelarze nie mają kontroli. W ramach nowelizacji ustawy należy rozważyć obowiązek przeprowadzania corocznej aktualizacji rejestru oraz  wprowadzenie sankcji karnych (grzywny) za niepowiadomienia służb weterynaryjnych o zaprzestaniu prowadzenia działalności pszczelarskiej. Doświadczenie uczy, że jedynie sankcja karna może skutecznie zdyscyplinować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną i pozwoli wyeliminować podwójną rejestrację rodzin pszczelich.

MRiRW – obowiązek rejestracji pasiek