Spotkanie z Prezesami WZP/RZP

Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe PZP Pan Tadeusz Dylon, Prezydent PZP, złożył delegatom obietnicę, że Zarząd będzie spotykał się i rozmawiał z prezesami wojewódzkich/regionalnych związków pszczelarzy.

W dniach 15-17 marca 2019 roku planowane jest w Domu Pszczelarza w Kamiannej spotkanie Zarządu PZP z prezesami organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim.

Zaproszenia wraz z tematyką zostaną przesłane do związków pocztą elektroniczną w późniejszym terminie.