Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa

Dnia 14 stycznia br. obradował Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa. W programie:

Przedmiotem spotkania będą:

1.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:

  • stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców.
  • kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE.
  • temat rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania.

2. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.

3. Informacja przedstawiciela Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół – neonikotynoidów.

4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin ze względu na ich zagrożenie dla owadów zapylających.

Transmisja z obrad