Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym. Niżej znajduje się tłumaczenie regulaminu.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotografii Pszczelarskiej organizowany przez Słoweńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy (SBA)

 UDZIAŁ

Każda osoba fizyczna dowolnej narodowości może wziąć udział w konkursie, przesyłając własne, niepublikowane dotąd fotografie.

KATEGORIE TEMATYCZNE

Konkurs koncentruje się na sześciu kategoriach tematycznych:

 1. Pszczoła miodna i świat roślin (zdjęcia pszczół na kwiatach lub innych częściach roślin)
 2. Życie pszczół (zdjęcia z całego cyklu życia pszczół i kolonii pszczół miodnych, każdego członka kolonii (królowe, robotnice, trutnie) oraz ich zachowanie i role, od całej rodziny pszczół miodnych jako superorganizmu, jakiekolwiek wrażenie z fascynującej biologii tego zwierzęcia)
 3. Pszczelarskie zadania i produkty pszczół miodnych (zdjęcia z pszczelarskich zadań przez cały sezon, z różnymi narzędziami pszczelarskimi i innymi narzędziami, podczas interakcji z pszczołami, zdjęcia wszystkich produktów ula w ulu lub w fazie produkcji lub w fazie przetwarzania do różnych produktów lub w opakowaniu rynkowym lub podczas konsumpcji)
 4. Tradycyjny lub nowoczesny dom pszczół / rój pszczół (zdjęcia wylotka pszczół lub uli i domów pszczół od wewnątrz lub na zewnątrz, o różnych porach roku lub pory dnia)
 5. Światowy dzień pszczół (zdjęcia różnych owadów zapylających, trzmieli, pszczół samotnych itp.)

W tym roku mamy specjalną kategorię tematyczną.

 1. Pszczela broda (zdjęcia pszczelarza z rojem na brodzie lub w dłoni)

Autor może uczestniczyć w jednej lub kilku kategoriach.

TECHNIKA

Kolorowe lub czarno-białe fotografie (300 dpi lub więcej). Zdjęcia muszą być autentyczne bez retuszowania komputera.

PANEL OCENY

Panel oceniający składać się będzie z przedstawicieli SBA i fotografów pszczelarzy.

 1. PREZYDENT: Brane BORŠTNIK, pszczelarz, fotograf
 2. CZŁONEK: Franc ŠIVIC, pszczelarz, fotograf
 3. CZŁONEK: Nataša LILEK, doradca ds. Bezpieczeństwa żywności
 4. CZŁONEK Z ZA GRANICĄ: członek, pszczelarz i fotograf zostaną wybrani z zagranicy
 5. WSPARCIE CZŁONKOWSKIE I TECHNICZNE: Marko BORKO, redaktor czasopisma Slovenski čebelar (Slovenian Beekeeper), fotograf

KRYTERIA OCENY

Autorzy zdjęć zostaną zanonimowani przed oceną.

Fotografie są oceniane przez panel zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami:

 1. Ekspresyjność
 2. Oryginalność
 3. Projekt techniczny
 4. Estetyka

Dodatkowe kryterium dotyczy kategorii tematycznej Tradycyjna lub współczesna kategoria Pszczoła / Pszczoła:

 1. Uporządkowany wygląd pszczoły / uli i okolic

NOMINACJE I ZWYCIĘZCY

Dla każdej kategorii tematycznej panel wyznaczy trzech autorów z najlepszymi fotografiami. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają odpowiednio złoty, srebrny i brązowy certyfikat.

Decyzja podjęta przez panel jest ostateczna.

NAGRODY I CERTYFIKATY

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę i odpowiedni certyfikat.

Każdy kandydat otrzyma certyfikat nominacji.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

WAŻNE DATY

Termin nadsyłania zdjęć upływa 5 lutego 2019 roku.

Termin zgłaszania nominacji to 13 lutego 2019 r.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na targach ApiSlovenia 2019 w niedzielę, 17 marca 2019 r., W Celje w Słowenii.

Po targach ApiSlovenia 2019 zwycięzcy zostaną ogłoszeni również na stronie internetowej SBA: www.czs.si.

WYSTAWA

Wszystkie nominowane fotografie zostaną pokazane na targach ApiSlovenia 2019 w Celje w Słowenii w dniach 16-17 marca 2019 roku.

PRZESYŁANIE FOTOGRAFII

Każde zdjęcie musi zawierać numer identyfikacyjny, tytuł, nazwę kategorii przedmiotu oraz rok, w którym został zrobiony. Zdjęcia zgłoszone do kategorii tematycznej Tradycyjna lub współczesna kategoria Bee House / Bee Yard muszą zawierać informacje o właścicielu pasieki / rodziny pszczelej.

Zdjęcia należy przesłać e-mailem na adres: marko. borko@czs.si lub listem poleconym na urządzeniach do przechowywania danych (płyty CD, dyski flash USB) na adres: Čebelarska Zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, Słowenia, z post scriptum” Konkurs fotograficzny “. Wszystkie odebrane urządzenia do przechowywania danych nie zostaną zwrócone do nadawców. Wszystkie przesłane zdjęcia muszą zawierać informacje o autorze (imię i nazwisko, adres, kraj, numer telefonu, adres e-mail).

PRAWA

Biorąc udział w konkursie, autor zezwala na bezpłatne przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć chronionych prawem autorskim, w każdym przypadku, poprzez uznanie autora.

DEKLARACJA

Udział w tym konkursie oznacza pełną zgodność i akceptację tych zasad.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Biorąc udział w konkursie, autor zgadza się, że organizator gromadzi, przechowuje, przetwarza i wykorzystuje swoje dane osobowe w celu organizacji konkursu, zapraszając na przyszłe konkursy, publicznie publikując zdjęcia i podając autorstwo zdjęć. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady.

INFORMACJA

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panem Marko Borko na telefon komórkowy: +386 51 637 204.