Posiedzenie Prezydium Rady PZP

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Zabranie prowadził Przewodniczący Rady Związku Piotr Krawczyk, który przywitał przybyłych członków Prezydium Rady – Walentego Pawłowskiego, Ryszarda Kowalskiego, Waldemara Badeńskiego  oraz zaproszone osoby Tadeusza Dylona –  Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego, Ryszarda Vossa – Skarbnika PZP oraz Jerzego Wardęskiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZP.

Prezydent krótko poinformował zebranych  o działaniach podejmowanych przez Zarząd PZP. Skarbnik PZP poinformował, iż otrzymał materiały finansowe PZP, które zgodnie ze statutem musi zatwierdzić Rada Związku.  Prezydium Rady ustaliło program i projekt porządku obrad pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Związku. Na podstawie tego programu Zarząd PZP przygotuje i roześle materiały do przedstawicieli związków na Radę Związku PZP oraz zwoła posiedzenie. Termin planowany jest na drugą dekadę kwietnia.