Obiecujące spotkanie w Firmie Łysoń

W dniu 28 marca 2019 roku odbyło się w Firmie Łysoń w Kleczy Dolnej spotkanie z Andrejem Severem, reprezentującym Słoweński Związek Pszczelarzy, Sekcję Pszczelarzy Inwalidów w Słowenii. W spotkaniu udział wzięli Tadeusz Dylon – prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Tomasz Łysoń – prezes Zarządu Firmy Łysoń, Rafał Krawczyk – wiceprezes Zarządu Firmy Łysoń oraz Waldemar Badeński – prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu.

Podczas spotkania ustalono, że Polski Związek Pszczelarski podejmie działania mające na celu utworzenie sekcji pszczelarzy niepełnosprawnych w ramach struktur PZP. Strony uzgodniły, że wspólnie podejmą starania dotyczące uruchomienia produkcji narzędzi i sprzętu pszczelarskiego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wsparcie integracji będzie przeciwdziałało wykluczeniu społecznemu tych osób, jak i służyło ich rozwojowi osobistemu w ramach działalności pszczelarskiej.

Firma Łysoń podjęła się dostarczyć w pierwszej kolejności dwa prototypy miodarki dla osób niepełnosprawnych, które będą miały obniżoną wysokość i będą dostosowane do obsługi w pozycji siedzącej. Postanowiono ten innowacyjny produkt szybko wdrożyć w życie, a oba prototypy jak najszybciej przekazać do testowania jeszcze w bieżącym sezonie. Jeśli produkt zostanie oceniony pozytywnie Firma uruchomi produkcję seryjną. Prototyp ma być dostarczony na pokazy podczas tegorocznej APIMONDII, która odbędzie się w Montrealu, w Kanadzie.

Podczas spotkania Tomasz Łysoń, prezes Firmy Łysoń, zadeklarował bezinteresowną i bezzwrotną pomoc w wyremontowaniu dwóch pokoi w „Domu Pszczelarza” w Kamiannej. W celu właściwego przygotowania do realizacji zadania zaplanowano w Kamiannej spotkanie prezydenta PZP Tadeusza Dylona, Leszka Bodziocha – wiceprezydenta PZP, Tomasza Łysonia z Firmy Łysoń wraz z przedstawicielem firmy budowlanej, który przedstawi wstępny zarys kosztów takiego remontu.

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego rozmawiał z reporterem telewizyjnego programu ogrodniczego o planach związanych z założeniem przy „Domu Pszczelarza” kwitnącego ogrodu. Propozycja dotycząca zaprojektowania i urządzenia ogrodu spotkała się z dużym zainteresowaniem reportera. Jest to ambitny projekt związany z nasadzeniem roślin miododajnych. Pan Tomasz Łysoń ze swojej strony zadeklarował, że po zrealizowaniu projektu przekaże do kwitnącego ogrodu ule z pszczołami.

Prezydent PZP Tadeusz Dylon zwrócił się do prezesa Tomasza Łysonia o rozważenie możliwości obniżenia cen sprzętu pszczelarskiego produkowanego przez Firmę Łysoń. Pan Tomasz Łysoń nie odmówił dalszych rozmów w prezydentem PZP na ten temat odnosząc się przychylnie do tej propozycji.

Źródło zdjęć: Firm Łysoń