Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w dniach 30 maja-5 czerwca 2019 r.

Zachęcamy, by wszystkie działania podejmowane w terminie od 30 maja do 5 czerwca 2019 r. rejestrować w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona podmiotów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, w tym szkół i uczelni wyższych, muzeów, przedsiębiorstw, fundacji oraz organizacji pozarządowych, a także osób indywidualnych. Celem inicjatywy jest promowanie i wspieranie działań, projektów i wydarzeń, które promują zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Więcej na stronie:
https://www.esdw.eu/