Posiedzenie Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego

Dnia 11 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego. Przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2018 oraz zatwierdzony został preliminarz kosztów i plan pracy Zarządu PZP na 2019 rok.

Gościem spotkania był Pan Jacek Parszewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przedstawił różnice między dotychczasowym, kończącym się i nowym Krajowym Programem Wsparcia Pszczelarstwa, na lata 2020-2022.

Więcej informacji już wkrótce.