Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pszczołach

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia
15 maja 2019 r. omawiano informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania skutków wiosennej suszy rolniczej. Wystąpienie suszy ma negatywny wpływ także na pszczelarstwo. Z powodu suszy i chłodów słabo lub wcale nie nektarują rośliny kwitnące.

Takie informacje przekazał posłom na posiedzeniu Sejmowej Komisji prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon, pytając czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w działaniach minimalizujących skutki suszy wzięło pod uwagę również pszczelarstwo. Słabe nektarowanie roślin pogarsza efektywność w pasiekach i przełoży się na mniejszą podaż miodu. Pszczelarz musi wyłożyć dodatkowe środki, aby podkarmić rodziny pszczele w okresie bezpożytkowym, w przeciwnym razie może je stracić.

Pytanie prezydenta PZP skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkało się ze zrozumieniem posłów i poparciem dla pszczelarskiego postulatu. W tej sprawie odbędzie się w najbliższym czasie również spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.