Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa

W dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa.

Przewidziana tematyka spotkania:

1. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń oraz funkcjonalności usługi powiadamiania pszczelarzy o planowanych i prowadzonych w okolicach pasiek opryskach środkami ochrony roślin tworzonej na portalu eRolnik.gov.pl.
2. Prace legislacyjne prowadzone przez instytucje UE w zakresie pszczelarstwa oraz produkcji i obrotu miodami.
3. Możliwość, koszty oraz opłacalność produkcji karmy dla pszczół przez Krajową Spółkę Cukrową S.A.
4. Możliwości i sposoby upowszechniania wiedzy w zakresie pszczelarstwa wśród dzieci i młodzieży przez organizacje pszczelarskie.
5. Konsekwencje wprowadzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.