Posiedzenie Copa/Cogeca grupa robocza Miód

Dnia 17 maja 2019 r. w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej Miód. Uczestnikiem reprezentującym Polskę i Polski Związek Pszczelarski był dr Zbigniew Kołtowski.

Tematyka spotkania obejmowała między innymi:

  • sytuacja na rynku miodu i zarządzanie nim,
  • fałszowanie wosku i miodu,
  • Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – status pszczół jako biowskaźników,
  • informacje dot. kongresu w Bułgarii o cyfryzacji w sektorze pszczelarskim,
  • inicjatywa EFSA: europejskie partnerstwo na rzecz pszczół,
  • zmiany klimatu a sektor pszczelarski,
  • środki ochrony roślin.

Szersza informacja ze spotkania zostanie przedstawiona w Pszczelarzu Polskim.