Spotkanie na Białorusi

XXIII  Kongres Apislavii odbywał się będzie w 2020 roku na Białorusi. W związku z tym rozpoczęto prace związane z jego przygotowaniem. Do komitetu organizacyjnego zaproszono między innymi Polskę, Ukrainę i Rosję.

Dnia 7 czerwca 2019 r. w Mińsku na Białorusi odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego, w którym uczestniczyła również delegacja Polskiego Związku Pszczelarskiego:  Tadeusz Dylon – prezydent PZP oraz Leszek Bodzioch – wiceprezydent PZP.