Z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 czerwca 2019 roku w gmachu Sejmu w Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone nowelizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W spotkaniu oprócz posłów, uczestniczyli przedstawiciele producentów rzepaku i olejów, a także organizacji pozarządowych. Obecny był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Polski Związek Pszczelarski reprezentował sekretarz Zarządu PZP – Stanisław Ból.

Nowelizacja ustawy zaproponowana przez Ministra Rolnictwa dotyczy przeznaczania 15% środków wpływających od producentów rzepaku na Fundusz Promocji Roślin Oleistych na działania wspierające rozwój sektora pszczelarskiego. Nowelizacja miała wejść w życie jeszcze w tym roku, ale producenci rzepaku postanowili oprotestować takie rozwiązanie. Ich zdaniem ustawa powinna wejść w życie od nowego roku, a wysokość przekazywanych środków powinna wynosić 0,01%.

Sekretarz PZP Stanisław Ból podziękował Ministrowi Rolnictwa za inicjatywę utworzenia funduszu wspierającego rozwój pszczelarstwa w Polsce i podkreślił, że to dzięki zapylaniu przez pszczoły wydajność rzepaku wzrasta o ponad 20%. Odpis w wysokości 0,1% jaki poniosą producenci rzepaku na rzecz pszczelarstwa, stanowi znikomą kwotę. Przypomniał, że korzyści gospodarcze zapewniane przez jedną rodzinę pszczelą oceniane są na ponad 1000 euro.

Kwota wsparcia pszczelarstwa jaką ma zapewnić nowelizowana ustawa wyniesie 3 zł od tony rzepaku, w porównaniu z 20% wzrostem zysku, który mają producenci rzepaku dzięki zapylaniu przez pszczoły, to bardzo niewiele – ocenił Minister Rolnictwa.

Były głosy z sali wyrażające obawę o właściwe wykorzystanie pieniędzy gromadzonych na funduszu promocji pszczelarstwa. Na zakończenie posiedzenia Komisji Minister Ardanowski powiedział, że ustawa wejdzie pod obrady sejmu w sierpniu br. Zachowany zostanie 15% odpis z funduszu promocji roślin oleistych na rzecz funduszu promocji produktów pszczelich.