Odpowiedź MRiRW w sprawie beneficjentów końcowych programów KPWP

Mimo rozmów prowadzonych przez PZP z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o beneficjentach KPWP, mimo kolejnego pisma złożonego przez nas w tej sprawie (pismo PZP) otrzymaliśmy niesatysfakcjonującą nas odpowiedź z MRiRW.

W załączeniu odpowiedź MRiRW.