Więcej pieniędzy na wspieranie pszczelarstwa

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022” Komisja Europejska zatwierdziła 12 czerwca 2019 roku. Zgodnie z decyzją KE kwota wkładu unijnego w nasz Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa wyniesie: w roku pszczelarskim 2020 – 3,937 mln euro, w 2021 r. 3,939 mln euro, a w 2022 r. – 3,935 mln euro. Każdy kraj członkowski UE, w tym Polska takie same kwoty na wspieranie pszczelarstwa będzie przeznaczała w wymienionych trzech latach z krajowego budżetu. Oznacza to, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł przeznaczyć na pomoc pszczelarstwu więcej pieniędzy niż w poprzednim trzyletnim Programie: w roku pszczelarskim 2020  – 7,874 mln euro (blisko 34 mln zł), w 2021 – ponad 7,878 mln euro (przeszło 33,875 mln zł) a w 2022 r. – ponad 7,870 mln euro (przeszło 33,841 mln zł).

W 2017 r. KOWR zrefundował pszczelarstwu koszty kwalifikowalne poniesione na realizację pszczelarskich projektów kwotą 24,9 mln zł. W 2018 r. kwota refundacji wyniosła prawie 24,5 mln zł. Obecnie KOWR rozlicza pszczelarskie projekty złożone na 2019 rok.

Decyzja KPWP 2020-2022