Spotkanie krajów V4 oraz IMYB – Zawody Młodych Pszczelarzy w Bańskiej Bystrzycy

W dniach 3-5 lipca br. odbyło się w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). W spotkaniu uczestniczyli prezesi narodowych związków pszczelarskich. Polski Związek Pszczelarski reprezentowali Tadeusz Dylon – Prezydent oraz Zbigniew Kołtowski – Wiceprezydent.

Tematy poruszane podczas dyskusji dotyczyły między innymi: krajowych programów wsparcia pszczelarstwa w ramach dotacji unijnych, dotacji krajowych, sytuacji zdrowotnej pszczół, Varroa destructor, sytuacji na rynku miodu. Obecni na spotkaniu negatywnie odnieśli się do procederu osuszania miodu (odwodnienia nektaru). Podkreślone zostało duże znaczenie badania NMR (nuklearnego rezonansu magnetycznego) jako narzędzia perspektywicznego do wykrywania fałszowania miodu. Podczas spotkania dyskutowano też nad koniecznością precyzyjnego znakowania miodu (etykietowanie względem kraju pochodzenia w kolejności zależnej od udziału miodu z danego kraju).

W tym samym czasie na terenie szkoły zawodowej drugiego stopnia w Bańskiej Bystrzycy młodzież z 29 krajów całego świata brała udział w corocznych zawodach dla młodych pszczelarzy. Ocenie podlegały zarówno  wiedza teoretyczna, jak i praktyczne umiejętności związane z pracami pasiecznymi.