Komisja Europejska mając na uwadze ochronę pszczół obraduje nad środkami ochrony roślin

Komisja Europejska debatuje nad zmianą rozporządzenia związanego z wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin. Dostrzeżono konieczność zmodyfikowania jednolitych zasad biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia naukowe związane z oceną toksyczności środków ochrony roślin dla pszczół. Rozporządzenie to ma na celu lepszą ochronę owadów przed pestycydami.