Odpowiedź MRiRW w sprawie suszy

Polski Związek Pszczelarski, po raz kolejny w tym roku, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc dla pszczelarzy, w celu zminimalizowania skutków wiosennej suszy rolniczej. Tym razem PZP uzyskał odpowiedź Ministra Rolnictwa w tej sprawie.

Pismo PZP

Odpowiedź MRiRW