Burza na posiedzeniu Rady PZP

4 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego, która jest naczelnym organem stanowiącym Związku między posiedzeniami Walnego Zjazdu.

Na zaproszenie Rady w spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciel Głównego Inspektora Weterynarii – Paweł Meyer, dyr. Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt, reprezentanci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – dyr. Michał Wójciak (Biuro Interwencji Rynkowych KOWR) oraz Paweł Poleski (Wydział Wsparcia Pszczelarstwa Biura Interwencji Rynkowych KOWR),  a także Anna Blacharska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W programie posiedzenia znalazły się między innymi:

– przedstawienie wyników analizy zatruć pszczół w 2019 roku,

– informacja na temat zagrożenia rozprzestrzeniania się w Polsce zgnilca    amerykańskiego,

– przedstawienie dotychczasowych prac nad zmianą statutu związku i terminu zjazdu statutowego,

– informacja na temat Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2020-2022.

Punkt poświęcony Krajowemu Programowi Wsparcia Pszczelarstwa wywołał ożywioną dyskusję. Członkowie Rady bardzo negatywnie odnieśli się do decyzji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który nie powołał do Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Roślin Oleistych Ryszarda Vossa, kandydata wskazanego przez Polski Związek Pszczelarski. Do składu Komisji, decydującego o rozdziale środków finansowych, został wybrany  Marek Barzyk, osoba zgłoszona przez organizację, która nie jest organizacją pszczelarską i skupia jedynie 5 gospodarstw pasiecznych. Rada Związku nie zgadzając się z taką ministerialną decyzją zobowiązała Zarząd PZP do złożenia pisma z protestem w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zarząd zrealizował polecenie natychmiast. Delegaci podjęli także decyzję o zwołaniu jeszcze w tym roku Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Związku, na którym ma zostać przeprowadzona dyskusja nad nowym Statutem PZP.

fot. Mirosław Jobda