Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi zaprasza na konferencję

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w IV Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej pt. “Nowe drogi rozwoju gospodarki pasiecznej”, która odbędzie się w dniach od 15 do 17 listopada 2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w Strumianach koło Burzenina.

Konferencja ta jest kolejnym, z zaplanowanych na corocznie, cyklicznych spotkań pszczelarzy ze specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie.  

W załączeniu :

zaproszenie

program konferencji

karta zgłoszeniowa