Komisja ENVI w Parlamencie Europejskim

Dziś, tj. 21.10.2019 r., ENVI tj. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, podejmować będzie dyskusję w sprawie oceny wpływu pestycydów na pszczoły.

W związku z powyższym już w zeszłym tygodniu Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do naszych europarlamentarzystów z prośbą o wsparcie sprzeciwu wobec pestycydów. W imieniu naszych członków oraz setek tysięcy obywateli w całej Europie wzywamy do zażądania wprowadzenia najwyższych dostępnych standardów ochrony pszczół przed pestycydami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pestycydów 1107/2009 / WE i zgodnie z ustaleniami w dokumencie EFSA z wytycznymi dotyczącymi pszczół z 2013 r. W przeciwnym razie pszczołom grozi wyginięcie.