Pierwszy krok do ochrony pszczół przed pestycydami

23.10.2019 r.

Parlament Europejski zablokował projekt przepisów ochrony pszczół przed pestycydami, ponieważ jest on nieskuteczny!

Przyjęta w środę rezolucja zawiera między innymi zapis: “Niedopuszczalne jest, aby państwa członkowskie sprzeciwiały się pełnemu wdrożeniu wytycznych EFSA z 2013 r., utrudniając tym samym właściwe stosowanie kryteriów zatwierdzania w odniesieniu do pszczół”.

(…)

Europosłowie i europosłanki opowiedzieli się za nowymi, dokładniejszymi zasadami oceniania szkodliwości pestycydów dla pszczół i innych zapylaczy. Parlament Europejski ” wzywa Komisję do dopilnowania, by podstawą nowego projektu była najnowsza wiedza naukowa i techniczna, i w związku z tym proponuje zmianę jednolitych zasad nie tylko w odniesieniu do wpływu ostrej toksyczności na pszczoły miodne, jak ma to miejsce w obecnym projekcie, ale też przynajmniej w odniesieniu do wpływu toksyczności przewlekłej i toksyczności dla larw na pszczoły miodne i wpływu ostrej toksyczności na trzmiele, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do wszystkich wspomnianych parametrów istnieją wytyczne OECD dotyczące badań“.

Polski Związek Pszczelarski zwracał się do polskich europarlamentarzystów zasiadających w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o wsparcie sprzeciwu wobec pestycydów. Niech nadrzędnym celem Komisji będzie ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających, od których zależy około 84% gatunków roślin uprawnych i 78% gatunków dzikich kwiatów.

W załączeniu prezentujemy artykuł w tej sprawie, jak również pełen tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Artykuł

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2019 r.