Odpowiedź Zarządu PZP na list otwarty BZP “Bartnik” Bielsko-Biała

Obradujący w dniu 28.10.2019 r. w Warszawie Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego publikuje w załączeniu odpowiedź na list otwarty Beskidzkiego Związku Pszczelarzy “Bartnik” z Bielska-Białej.

odpowiedź dla BZP “Bartnik” Bielsko-Biała

Do biura PZP wpłynęło pismo jednego z kół BZP “Bartnik” Bielsko-Biała, które nie identyfikuje się z treścią listu otwartego Zarządu tego Związku.

pismo