Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZP

W uzdrowisku Wieniec Zdrój dnia 21 listopada 2019 r. odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego. Został on zwołany w celu uchwalenia nowego Statutu PZP. Prace nad nową wersją trwały prawie 8 lat.

Delegaci w materiałach zjazdowych otrzymali dwie wersje statutu – z Radą PZP i bez Rady. W czasie obrad delegaci większością głosów przyjęli wersję bez Rady Związku. Oznacza to, że Zarząd PZP, od momentu zarejestrowania Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy, będzie odpowiadał za swoją pracę bezpośrednio przed Zjazdem Delegatów. Także przed Zjazdem będzie składał sprawozdanie finansowe, a Zjazd z kolei będzie wyznaczać Zarządowi PZP kolejne zadania.
Zatwierdzona wersja Statutu PZP ukaże się na stronie PZP po zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Szerzej o Zjeździe w najbliższym numerze Pszczelarza Polskiego.