Stanowisko Copa-Cogeca w sprawie miodu europejskiego

Europejska organizacja Copa Cogeca, zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, wydała swoje stanowisko (odnośnik do pełnej treści stanowiska znajduje się na dole artykułu) na temat sytuacji na rynku miodu, wskazując jednocześnie plan działania.

Europejscy producenci miodu zrzeszeni w Copa-Cogeca, apelują do władz europejskich o zdecydowaną i szybką reakcję w sprawie fałszerzy miodu. Towarzyszy temu plan działania z przeznaczeniem środków finansowych. Rok 2019 był bardzo zły dla europejskiego sektora pszczelarskiego. Od kilku lat producenci europejscy stawiają czoła coraz większemu importowi, głównie z Chin, produktów o niskiej cenie (średnio 1,24€/kg w 2019 r.) do której nasi producenci nie są w stanie się dostosować. Przeciętny koszt produkcji w UE oscylował w 2018 r. wokół 3,90 €/kg.

Tak duża różnica może wynikać z dodawania taniego syropu cukrowego, trudnego do wykrycia podczas kontroli na granicach UE. Należy też przyznać, że chińska definicja i metoda produkcji miodu jest niezgodna ze standardami obowiązującymi w Europie. Zdaniem Etienne’a Bruneau, przewodniczącego grupy roboczej „Miód” Copa-Cogeca „Jeżeli sytuacja rynkowa nie ulegnie poprawie, europejscy pszczelarze, których znaczna część dochodów pochodzi z tej działalności, nie będą już mogli jej kontynuować, co zagraża istnieniu ponad 10 milionów uli w UE. Co więcej, pszczelarstwo, ze względu na fakt, że wraz z dzikimi owadami zapylającymi jest odpowiedzialne za zapylanie, jest niezbędne do funkcjonowania europejskiego rolnictwa i ogrodnictwa oraz ma zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej. Sytuacja ta stanowi zagrożenie nie tylko dla naszej branży.”

Wśród propozycji krótkoterminowych przedstawionych przez Copa-Cogeca znalazły się:

– konieczność pilnowania przez UE, aby cały miód importowany z krajów trzecich, przede wszystkim z Chin, był zgodny z definicją miodu obowiązującą w UE,

– konieczność wprowadzenia oznaczenia pochodzenia (kraju) mieszanek miodu, popierając tym samym deklarację złożoną w tej sprawie przez większość państw członkowskich na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 27 stycznia

– w celu wzmocnienia kontroli Copa-Cogeca wzywają Komisję do uruchomienia nowego planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego laboratorium referencyjnego ds. miodu w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu.

Polski Związek Pszczelarski bierze udział w pracach grupy roboczej MIÓD w Copa-Cogeca przez swojego przedstawiciela, wiceprezydenta Zbigniewa Kołtowskiego. W pełni utożsamiamy się z wydanym stanowiskiem. Wszystkich  konsumentów zachęcamy do kupowania miodów bezpośrednio z pasiek, od pszczelarzy lub w sprawdzonych sklepach pszczelarskich.

Stanowisko Copa-Cogeca w sprawie europejskiego rynku miodu