Nowy Statut PZP jest obowiązujący

W związku z wieloma pytaniami, jak również w związku z opublikowanym na Forum Polanka pismem Pani Małgorzaty Pietkiewicz, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, dotyczącym zaskarżenia zarejestrowanego nowego Statutu PZP, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 26 lutego 2020 r. postanowił opublikować na swojej stronie internetowej:

Zgodnie z wyjaśnieniem XII Wydziału Gospodarczego KRS Statut Polskiego Związku Pszczelarskiego uchwalony 21 listopada 2019 r. i zatwierdzony 20 stycznia 2020 r. przez Sąd jest ważny i obowiązujący.

Jednocześnie informujemy, że Polski Związek Pszczelarski oczekuje na odpis Statutu z KRS wraz z pieczęciami Sądu. Otrzymany Statut zostanie przesłany do wszystkich członkowskich organizacji Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz zostanie opublikowany na naszej stronie.