Spotkanie w Brukseli z Komisarzem ds. Rolnictwa

5 marca 2020 r. w Brukseli odbyło się spotkanie z Januszem Wojciechowskim, Komisarzem ds. Rolnictwa Unii Europejskiej. Z ramienia Polskiego Związku Pszczelarskiego w spotkaniu udział wzięli prezydent Tadeusz Dylon oraz wiceprezydent Zbigniew Kołtowski.

Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

  • informacja o problemach podejmowanych w Grupie Roboczej Miód w Copa Cogeca,
  • problem ekwiwalentu za pracę, jaką wykonują pszczoły przy zapylaniu roślin uprawnych,
  • konieczność opracowania wieloletniej strategii dla branży pszczelarskiej,
  • problematyka zdrowotności pszczół ,
  • ochrona rynku przed importem taniego miodu,
  • Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku,
  • ziołomiody i sztuczny miód,
  • robinia akacjowa – zakazać wycinki,
  • stawki dopłat za wysiew roślin miododajnych.

Szerzej o spotkaniu w Pszczelarzu Polskim Nr 4/2020.